„Türkiye, Kırım’ın RF tarafından ilhakını tanımamaktadır. Bu konudaki tutumu devam edecektir”

consul TR Ali BozcaliskanTürkiye’deki mevcut durum nedir? Tatil için, iş için veya akraba ziyaretleri için Türkiye’ye seyahat eden Romen vatandaşlarına yönelik herhangi bir risk var mıdır?

Türkiye’de 15 Temmuz gecesi düzenlenen başarısız darbe girişimi sonrasında 21 Temmuz tarihinde Anayasa uyarınca Meclis tarafından 90 gün süreyle Olağanüstü Hal ilan edilmiştir. OHAL, darbecilerin hızlı bir şekilde cezalandırılması, devlet kurumlarının etkin çalışmasına yönelik önlemleri içermekte olup, vatandaşların hareketlerini kısıtlamaktan ziyade, devletin daha hızlı çalışmasını hedeflemektedir. Bu çerçevede, Romen dostlarımız için  Türkiye’ye seyahatlerinde herhangi bir kısıtlama veya risk bulunmamaktadır.

 

Türkiye’nin bazı üst düzey yöneticilerinin son dönemdeki açıklamaları Rusya ve İran ile yakınlık gösteriyor. Bu husus Türkiye’nin NATO içerisindeki konumunu etkiler mi?

Türkiye, NATO’nun değerli bir üyesidir. Bundan sonra da NATO üyeliğinin gereklerini yerine getirmeye devam edecek, bölge ve dünya için güvenlik üreten bir ülke olarak kalacaktır. NATO dışındaki ülkelerle, özellikle komşu ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmesi de doğaldır.

 

Son zamanlarda Türkiye-Rusya ilişkisinde uyum sağlanamayan konulardan biri Kırım’ın ilhakı olmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan defalarca Türkiye’nin, Kırım yarımadasının Rusya tarafından ilhak edilmesini tanımayacağını açıklamıştır. Kırım konusunun Rus resmi makamları için  çok hassas olduğu biliniyor; bu çerçevede iki ülke arasında bir yakınlaşma söz konusu olabilir mi?

Türkiye, Kırım’ın RF tarafından ilhakını tanımamaktadır. Bu konudaki tutumu devam edecektir.

 

Tatarların Kırım konusundaki çıkarlarını koruma konusunda Türkiye’ye büyük ümitler bağladıkları biliniyor. Türkiye’nin Rusya’ya yaklaşması ile birlikte, Türkiye’nin şu an Tatarlar tarafından nasıl algılandığını düşünüyorsunuz ve Türkiye Devletinin onlara yönelik mesajı nedir?

Türkiye, RF ile iyi ilişkiler içerisinde olduğu dönemde de Kırım’ın ilhakını tanımamıştır. Tatar soydaşlarımızın Türkiye’nin bu tutumunun değişmeyeceğinden şüphe duymaları için bir neden bulunmamaktadır.

 

Romen-Türk ilişkilerinin devam etmesi ve gelişmesi için perspektifler nelerdir?

Türk-Romen ilişkileri stratejiktir. Her iki ülkenin ilişkileri her alanda ileri taşıma niyeti ve hedefi bulunmaktadır.

 

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği geçen günlerde çalışanların ailelerine olağanüstü hal sonucunda Türkiye’yi terketmeye izin verildiğini açıklamıştır. Olağanüstü halin, gösterdiğimiz bu durumda diplomatik temsilcilikler için, neden güvensiz bir dönem olarak görüldüğünü düşünüyorsunuz?

Yukarıda da belirttiğim üzere, OHAL uygulaması vatandaş veya yabancılar için herhangi bir seyahat kısıtlaması içermemektedir. Türkiye, seyahat için güvenli bir ülke olmaya devam etmektedir.

 

Birçok haberde Türk gazetecilerinden de çok kişinin gözaltına alındığını okuduk ve son günlerde Türk makamlarının onlarca gazete, televizyon ve radyo kanalı kapattıkları yazıldı. Romanya’daki basına göre yerel ve ülke düzeyinde kapatılanların sayısı 130’dur. Bu şartlarda Türkiye’de halen ifade özgürlüğü var mıdır?

Türkiye, olağanüstü bir dönemden geçmektedir. Meşru seçilmiş bir hükümete karşı düzenlenen kanlı bir darbe girişimi bastırılmıştır. Halk, demokrasiye sahip çıktığını göstermiştir. Darbe girişimini düzenleyen Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) sadece  orduda değil, başka devlet kurumları ve özel kuruluşlar ile basın-medyada da üyeleri olduğu ortaya çıkmıştır. Terörü desteklediği ortaya çıkan kurum ve kuruluşların kapatılması doğaldır. Konunun ifade özgürlüğü bağlamında değil, bu açıdan değerlendirilmesi uygun olacaktır. Terörü desteklemeyen muhalif yayınlar ülkemizde halen serbestçe yapılmaktadır.

 

Demokrasi milletin sesidir ancak milletin içinde farklı görüşler olabilir, azınlık ve çoğunluk var, iktidar ve muhalefet var. Bir devletin yönetimiyle aynı görüşü paylaşmayanları çeşitli yollardan susturmak demokratik bir tedbir midir? Ve burada toplu işten atılmalardan, hukuk, ordu, eğitim sistemlerinde tutuklanmalar ve medya kuruluşlarının kapatılmasından söz ediyoruz.

Ülkemizde terörü desteklemeyen muhalif  görüşler her zaman serbestçe ifade özgürlüklerini kullanmaktadır.

 

Türk resmi temsilcileri yabancılara Türkiye’nin güvenli olduğu mesajını vererek, yüksek sayıda Türkiye’ye davet ediyorlar; Türkiye şu an kendi vatandaşları için nasıl? Yurtdışına çıkma kısıtlamaları var mı? Varsa, kimler için ve ne kadar süre için?

Türk vatandaşları serbestçe yurtdışına çıkabilmektedir. Sadece devlet memurlarından resmi makamlarından alacakları izin yazısı talep edilmektedir.

Citeste si...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.