Pentru 2012 Guvernul a alocat aproape 80 de milioane de lei pentru organizațiile comunităților etnice

79.200 mii lei (79,2 milioane lei) din totalul fondurilor prevăzute în bugetul pe 2012 vor merge și anul acesta la organizațiile comunităților etnice din România. Sprijinul financiar acordat organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat a crescut comparativ cu anul trecut când Executivul a pus deoparte pentru aceleași organizații suma de 73.700 mii lei. De cei mai mulți bani se bucură și anul acesta Uniunea Democrată Maghiară din România.

Modul de repartizare a banilor a fost stabilit de Guvern prin hotărâre și conform acutului normativ, situația stă astfel: Asociaţia Italienilor din România  RO.AS.IT. va primi anul acesta suma de 1.661 mii lei, Asociaţia Liga Albanezilor din România va primi și ea 1.386 mii lei, pentru Asociaţia Macedonenilor din România au fost alocați 1.890 mii lei, Asociația Partida Romilor „Pro-Europa” va primi 11.164 mii lei, Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România se bucură de un buget de 4.340 mii lei, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România are alocată suma de 2.580 mii lei, în timp ce Forumul Democrat al Germanilor din România va primi 6.217 mii lei. Uniunea Democrată Maghiară din România beneficiază, în continuare, de suma cea mai mare, respectiv 17.100 mii lei. Pentru Uniunea Armenilor din România Guvernul a alocat suma de 3.375 mii lei, pentru Uniunea Bulgară din Banat – România 2.785 mii lei, pentru Uniunea Croaţilor din România 1.940 mii lei, Uniunea Culturală a Rutenilor din România 1.172 mii lei, Uniunea Democrată Turcă din România va primi 2.924 mii lei, Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România 2.748 mii lei, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România 3.255 mii lei, Uniunea Elenă din România 3.014 mii lei, Uniunea Polonezilor din România va primi suma de 2.024 mii lei, Uniunea Sârbilor din România 3.086 mii lei, iar Uniunea Ucrainenilor din România va beneficia de suma de 6.461 mii lei.

Banii vor fi folosiţi pentru cheltuieli de funcţionare a sediilor, costuri de personal, acţiuni culturale, investiţii în bunuri mobile şi imobile, cofinanţarea programelor UE.

Actul normativ mai prevede că, la solicitarea Departamentului pentru Relaţii lnteretnice şi cu aprobarea ordonatorului de credite, vor putea fi acordate avansuri de până la 30% din valoarea contractelor de finanţare încheiate pentru derularea acţiunilor, programelor şi proiectelor interetnice şi de combatere a intoleranţei, fără solicitarea unei scrisori de garanţie bancară.

Fondurile sunt alocate în baza Legii privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, care stabileşte că subvenţia de la bugetul de stat destinată partidelor este acordată în funcţie de numărul de voturi primite în alegerile parlamentare şi în alegerile locale.

Citeste si...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.