Situația comunităților etnice din România, după recensământul din 2011

Direcția Județeană de Statistică a furnizat, de curând, primele rezultate înregistrate în urma recensământului populației din octombrie 2011, atât la nivel național, cât și pe județul Constanța.

Potrivit datelor provizorii, populaţia stabilă a judeţului Constanța ar fi de 630,7 mii persoane, din care: 612,1 mii au fost persoane prezente, iar 18,6 mii temporar absente. Din totalul populaţiei stabile, 427 mii persoane aveau domiciliul1/reşedinţa2 în municipii şi oraşe (67,7%), iar 203,7 mii persoane locuiau în comune (32,3%). Din punctul de vedere al mărimii populaţiei stabile, judeţul Constanța se situează pe locul 6 în ierarhia judeţelor.

Cum componenta etnică a fost întotdeauna una dintre caracteristicile de bază ale județului Constanța, prezentăm pe larg situația provizorie în acest sens.

Potrivit comunicatului de presă transmis de Direcția Județeană pentru Statistică, „înregistrarea etniei s-a făcut pe baza liberei declaraţii a persoanelor recenzate, respectându-se, astfel, dreptul fundamental al fiecărui individ de a-şi declara în deplină libertate şi fără niciun fel de constrângere apartenenţa etnică”.

Datele de până acum relevă faptul că  din totalul populaţiei stabile a judeţului, 567,8 mii persoane (90%) s-au declarat români. Celelalte etnii totalizează 10% din populaţia stabilă, majoritare fiind cea turcă (3,3%), tătară (3,1%) şi romă (1,3%). La celelalte etnii s-au înregistrat procente de sub 1% pentru fiecare în parte. Numărul persoanelor pentru care nu a fost înregistrată etnia (nu au dorit să o declare sau nu erau prezente) a fost de 1073 persoane, reprezentând 0,1 % din populaţia stabilă a judeţului.

 

Minoritățile în cifre la nivel național…

Potrivit rezultatelor provizorii ale recensământului din octombrie 2011 populația stabilă a României numără 19.042.936 persoane.

Aceleași rezultate provizorii relevă faptul că, din totalul populaţiei stabile, 16.870 mii persoane (88,6%) s-au declarat români.

Populaţia de etnie maghiară a fost la recensământ de 1.238 mii persoane, reprezentând 6,5% din populaţia stabilă a ţării, iar numărul celor care s-au declarat romi a fost de 619 mii persoane (3,2%). Între alte etnii care au înregistrat un număr de persoane de peste 20 mii se situează următoarele grupuri etnice: ucraineni (51,7 mii persoane), germani (36,9 mii), turci (28,2 mii), ruşi – lipoveni (23,9 mii) şi tătari (20,5 mii persoane).

Numărul persoanelor pentru care nu a fost înregistrată etnia (nu au dorit să o declare sau nu erau prezente) a fost de 59,2 mii persoane, reprezentând 0,3% din populaţia stabilă a ţării.

În profil teritorial, distribuţia populaţiei după etnie arată că ponderea populaţiei de etnie română estemajoritară în Municipiul Bucureşti (96,6%) şi în 39 de judeţe (cu o pondere variind între 98,5% la Botoşani şi 52,6,% la Mureş), iar în 26 dintre acestea ponderea românilor este de peste 90%.

Populaţia de etnie maghiară deţinemajoritatea în judeţele Harghita (84,8%) şi Covasna (73,6%); de asemenea ponderi ridicate se înregistrează şi în judeţele: Mureş (37,8%),  Satu Mare (34,5%), Bihor (25,2%) şi Sălaj (23,2%).

Persoanele de etnie romă reprezintă 3,2% din totalul populaţiei stabile, fiind repartizaţi relativ uniform în teritoriu, cu ponderi variind între 1,1% în judeţul Botoşani şi 8,8% în judeţul Mureş. Romii se întâlnesc într-o proporţie relativ mai mare, de peste 6,0% din populaţia stabilă şi în judeţele Călăraşi (8,1%), Sălaj (6,9%) şi Bihor (6,1%).

Cei mai mulţi ucraineni se regăsesc în judeţele Maramureş (31,2 mii persoane), Timiş (6,0 mii persoane), Suceava (5,7 mii persoane) şi Caraş-Severin (2,6 mii persoane), reprezentând 88,0% din totalul acestora.

Aproape trei sferturi din persoanele de etnie germană (73,0%) se regăseşte în judeţele Timiş (8,5 mii persoane), Satu Mare (5,0 mii persoane), Sibiu (4,1 mii persoane), Braşov (3,3 mii persoane), Caraş-Severin şi Arad (fiecare cu câte 3,0 mii persoane).

Circa 90% dintre persoanele de etnie turcă au fost înregistrate în judeţele Constanţa (21,0 mii persoane) şi Tulcea (1,9 mii persoane) şi în Municipiul Bucureşti (2,4 mii persoane).

O proporţie de 87,7% dintre ruşii-lipoveni îşi au reşedinţa în judeţele Tulcea (10,9 mii persoane), Constanţa (3,5 mii persoane), Iaşi (2,8 mii persoane), Brăila (1,9 mii persoane), Suceava (1,7 mii persoane).

În judeţul Constanţa este concentrată cea mai mare parte a etniei tătare, respectiv 96,4% dintre persoanele care au declarat că aparţin acestei etnii (19,7 mii persoane).

Redăm în continuare situația la nivel național, dar și la nivel de județ a comunităților etnice, așa cum a fost prezentată în date provizorii de Institutul Național de Statistică și Direcția Județeană de Statistică.

Citeste si...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.