Yeni gőreve başlayan T.C.Kőstence Başkonsolosluğun Dini Hizmetler Ataşesi, Aytekin Akçin Tűrk ve Tatar soydaşların ziyaret etti

T.C.Kőstence Başkonsolosluğun Dini Hizmetler Ataşesi, gőrevine yeni başlayan Aytekin Akçin, Romanya Műslűman Tatar- Tűrklerinin Demokrat Birliğin ve Romanya Demokrat Tűrk Birliğin ziyaret etti. Ziyaret sırasında RMTTDB Başkanı, Varol Amet ve Kőstence şube Başkanı, Aydın Ablez ile gőrűştu. Romanya Műftűsű, Muurat Yusuf, RDTB Başkanı, Fedbi Osman ve Genel sekreteri, Ervin Ibraim’da hazır bulundular.

Aytekin Akçin Romanya’da gőreve başlamadan őnce, Tűrkiye’de imamlık ve műftű gőrevlerinde  hizmet vermiştir. 2002 -2005 Yılar arasında Almanya’nın Kőln şehrinde, Dini Hizmetler Ataşesi gőrevini yapmıştır. Romanya’daki gőrevin sűresi űç yıldır ve bir yıl daha uzatma hakkı veriliyor.

Citeste si...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.