Evreii trebuie să doarmă în corturi timp de o săptămână

Anul acesta, în perioada 12 – 19 octombrie, evreii celebrează Sărbătoarea Corturilor. Sukkot, cum este ea cunoscută, se celebrează începând cu 15 Tisri, durează o săptămână şi atestă importanţa istorică legată de peregrinarea evreilor în deşert timp de 40 de ani, când au locuit în corturi.

Celebrarea sărbătorii implică obligaţia de locui în colibele în care Moise şi Evreii au trăit când au cutreierat deşertul înainte de a ajunge în Canaan / Tărâmul Făgăduinţei. Aceste colibe erau făcute din crengi şi erau uşor de desfăcut, cărat şi asamblat.  În prezent, corturile sunt provizorii, ridicate în curte, pe balcon, pe terasă, special cu scopul de a retrăi experienţa strămoşilor. Conform tradiţiei, construcţia cortului – suca – este bine să se înceapă imediat după terminarea Zilei Răscumpărării. Pereţii trebuie să fie obligatoriu în număr de cel puţin trei, din lemn sau pânză, pe un schelet metalic ori din alt material. Acoperişul în schimb trebuie să fie subţire, astfel încât să se poată vedea cerul cu stelele prin el; în acest sens, un cort nu este corect făcut dacă este aşezat sub un tavan sau alt acoperiş. Obligativitatea de a mânca şi a dormi în cort / suca revine bărbatului, femeia putând să opteze. Toate mesele trebuie mâncate în cort iar în timpul mesei se spune o binecuvântare specială. Sărbătoarea Corturilor se grupează în jurul a patru teme majore: exprimarea gratitudinii pentru recolta din anul trecut, rugăciunea pentru ploaie, sfârşitul perioadei Marilor Sărbători şi semnificaţia cortului pentru Evrei. Un element central al sărbătorii îl reprezintă cele patru specii de plante (palmierul, lămâiul, salcia şi mirtul) care sunt agitate în diferitele momente ale liturghiei, conform poruncii biblice de a veseli faţa Domnului. Celebrarea sărbătorii este legată şi de un alt obicei – al oaspeţilor: în contextul Zilelor Corturilor, acest obicei medieval face trimitere la cei şapte oaspeţi secreţi care, potrivit misticii Evreieşti, vizitează cortul în fiecare seară.

În prima şi ultima zi ale Sărbătorii Corturilor se impune stricta respectare a regulilor religioase.

(www.calendarintercultural.ro)

Citeste si...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.