T.C. Köstence Başkonsolosu Füsun Aramaz, Türk-Romen İlişkileri Hizmetinde İki Yıldır Köstence’de Görev Yapmaktadır

Consulul General al Republicii Turcia la Constanța, Fusun Aramaz

2010 yılı başında T.C. Köstence Başkonsolosluğu’nda yeni bir Başkonsolos göreve başlamıştır: Füsun Aramaz. Aradan iki yıl geçti ve kendisi bu süre içerisindeki başarılarını ve görev süresinin ikinci bölümüne yönelik projelerini anlatma inceliğini göstermiştir.

„Görev bölgemizde Türkiye-Romanya ilişkilerinin geliştirilmesi çerçevesinde tüm Romen kurum ve temsilcileriyle olumlu ilişkilerimizi sürdürmeye gayret ettim. Başkonsolosluk olarak konsolosluk hizmetlerinin verilmesinde açık kapı politikasını uyguluyoruz, işlem için veya sadece ziyaret amaçlı olarak gelen tüm vatandaşlarımız, soydaşlarımız ve Romenlere kapılarımız her zaman açık.” şeklinde açıklama yapmıştır.

Dobruca bölgesi Türk ve Tatar toplumlarının beşiğidir ve dolayısıyla ilişkilerin bu toplumlar aracılığıyla geliştirilmesi ayrı bir önem taşımaktadır.

T.C. Köstence Başkonsolosu Füsun Aramaz gazetemize verdiği mülakatta Romanya’da yaşayan Türk-Tatar soydaşlarımız yoğun olarak görev çevremizde bulunduklarından soydaşlarımıza yönelik proje ve faaliyetler gündemimizde öncelikli yere sahip.

Göreve başladığım günden itibaren özellikle soydaş gençlerin eğitimine, Türkçeyi öğrenmeleri ve kültürlerini korumaları konularına önem verdim. Bu çerçevede soydaş gençlerin Türkiye’de üniversite eğitimine, dil kurslarına, çeşitli yaz kamplarına gönderilmesi Bükreş Büyükelçiliğimizin himayesinde gerçekleştirmekte olduğumuz faaliyetler arasında yer alıyor. Özellikle soydaş gençleri hedef alan Türkçe kurslarını da Kasım 2010-Mayıs 2011 döneminde gerçekleştirdik.” demiştir.

Köstence’deki birçok eğitim kurumunda Türk Dili ve İslam Dini dersleri verildiği bilinmektedir. Bu alanlarda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile işbirliği yapmak çok önemlidir: „Soydaş çocukların ve gençlerin eğitimi hususunda Dobruca bölgesinde ilkokuldan lise son sınıfa kadar soydaş öğrencilere verilen Türkçe ve din dersleri yeni nesillerin kültürel kimliklerinin oluşmasına hiç kuşkusuz önemli destek sağlıyor. Bu dersleri veren soydaş öğretmenleri meslek içi seminer programlarıyla desteklemeye, kitap ve çeşitli materyal ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Yine görev çevremizdeki okullarla Türkiye’den okulların kardeşlik ve diğer ortak projelerini desteklemeye gayret ediyoruz.

Mecidiye’de 1995 yılında imzalanan bir protokolle kurulmuş bulunan Türk-Romen ortak okulu Kemal Atatürk Ulusal Koleji Dobruca bölgesinde yaşayan soydaş çocuklarımıza Romence’nin yanı sıra Türkçe eğitim imkanı sağlayarak, geleceğin din adamları ve öğretmenlerini eğiterek önemli bir misyonu yerine getiren bir kurum. Kolej yönetimi ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen öğretmenlerimizle Kolejin arzu edilen eğitim seviyesine ulaşması ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yakın işbirliği sürdürüyoruz. Kolej bünyesine dahil edilen anaokuluyla birlikte toplam öğrenci sayısının 600’e ulaşmış olması eğitim seviyesinin belli bir düzeye ulaşmış olduğunu göstermesi bakımından sevindiricidir. Okulda T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca atanmış 10 öğretmenimiz görev yapmaktadır. Öğretmenlerimizden biri az önce Kolej bünyesine dahil edildiğinden bahsettiğim anaokulunda bu eğitim yılında göreve başlamıştır. Kolej anaokulu öğrencilerinin anadilin öğrenilmesi için en uygun yaşta Türkiye’den gelen öğretmenimizle anadil eğitimine başlamaları önemli bir fırsattır. Buna paralel olarak, Köstence’de Romence-Türkçe eğitim sunan Zübeyde Hanım Anaokulu’nda da bu sene Türkiye’den bir öğretmenimiz göreve başlamıştır.  

Öte yandan, Ovidius Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Balkan Dilleri Kürsüsünde Türkçe üniversite düzeyinde öğretilmektedir. Soydaşlarımızın anadil eğitimleri ile öğretmen ve tercüman ihtiyaçlarının giderilmesinde önemli rol oynayan anılan kürsüye düzenli materyal desteğinde bulunuyoruz ve öğrencilerini her sene mevcut kontenjanlar dahilinde Türkiye’de yabancılara yönelik Türkçe eğitiminde tek uzman kurum olan “Türkçe Öğretim Merkezi”nde (TÖMER) Türk Dili Yaz Kursu burslarından yararlandırıyoruz. 

Köstence’deki görevim boyunca bahsettiğim alanlarda çalışmalarımızı yoğunlaştırarak sürdürmek istiyorum. Geçtiğimiz Kasım ayında Bükreş’in yanısıra Köstence’de Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin faaliyete geçmiş olması da Türkiye’nin ve Türk kültürünün tanıtılması konusundaki çabalarımıza önemli bir ivme katacaktır”.

Yeni başlayan yıl için T.C. Köstence Başkonsolosu’nun Türklere, Tatarlara ve Romen halkına bir mesajı vardır: “2012 yılının tüm Köstenceliler’e sağlık, huzur ve refah getirecek bir yıl olmasını temenni ediyorum.  Dobruca modeli çerçevesinde Türk-Tatar soydaşlarımız  ile  Romen halkının uyum ve dayanışma içinde idrak edecekleri daha nice mutlu yıllar diliyorum.”

Citeste si...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.