Rezoluție a Parlamentului European cu privire la tătarii din Crimeea

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Simferopol – 18 Mai 2013

Parlamentul European a adoptat joi, 4 februarie, o rezoluție referitoare la situația drepturilor omului din Crimeea și în special la tătarii din Crimeea.

Rezoluția are 18 puncte și reconfirmă poziția pe care forul european a adoptat-o încă de la început în privința anexării Crimeei în martie 2014 de către Federația Rusă, condamnând, totodată „încălcărilor drepturilor omului comise împotriva locuitorilor din Crimeea, în special împotriva tătarilor din Crimeea”.

Redăm, în continuare, cele 18 puncte ale rezoluției, așa cum sunt ele publicate pe site-ul Parlamentului European:

 1. își reiterează angajamentul ferm față de suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute pe plan internațional și față de alegerea sa liberă și suverană de a urma o traiectorie europeană; reamintește faptul că a condamnat cu fermitate anexarea ilegală de către Rusia a peninsulei Crimeea și reamintește, totodată, angajamentul UE, al statelor sale membre și al comunității internaționale de a pune în aplicare pe deplin politica de nerecunoaștere a anexării ilegale a Crimeei; subliniază, de asemenea, faptul că restabilirea controlului Ucrainei asupra peninsulei reprezintă una dintre condițiile prealabile pentru restabilirea unor relații de cooperare cu Federația Rusă, inclusiv pentru suspendarea sancțiunilor impuse acesteia;
 2. condamnă cu fermitate gravitatea fără precedent a încălcărilor drepturilor omului comise împotriva locuitorilor din Crimeea, în special împotriva tătarilor din Crimeea, care nu respectă normele impuse de așa-zisele autorități locale, îndeosebi cele impuse sub pretextul combaterii extremismului sau al terorismului;
 3. condamnă restricțiile severe impuse libertății de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică, inclusiv cu ocazia unor evenimente comemorative tradiționale, precum aniversarea deportării tătarilor din Crimeea de către regimul totalitar al Uniunii Sovietice sub conducerea lui Stalin sau evenimente culturale ale tătarilor din Crimeea; subliniază că, în conformitate cu dreptul internațional, tătarii, ca populație indigenă din Crimeea, au dreptul de a-și menține și de a-și consolida propriile instituții politice, juridice, economice, sociale și culturale distincte; solicită să se respecte statutul Mejlisului, ca formă de reprezentare legitimă a comunității tătare din Crimeea, precum și să se evite orice formă de hărțuire și persecuție sistematică a membrilor săi; își exprimă îngrijorarea cu privire la cazurile de încălcare a drepturilor de proprietate și a libertăților membrilor acestei comunități, precum și la măsurile de intimidare, la cazurile de încarcerare și de nerespectare a drepturilor civice, politice și culturale ale tătarilor din Crimeea; își exprimă, de asemenea, îngrijorarea cu privire la cerințele restrictive impuse organelor de presă și organizațiilor societății civile, prin care acestora li se solicită să se înregistreze din nou;
 4. îndeamnă autoritățile ruse și autoritățile locale de facto să ancheteze în mod efectiv, imparțial și transparent toate cazurile de dispariții, tortură și încălcări ale drepturilor omului imputabile forțelor de poliție și paramilitare active în Peninsula Crimeea din februarie 2014;
 5. reamintește că Federația Rusă, în calitate de putere de ocupație, are responsabilitatea de a garanta siguranța întregii populații și respectarea drepturilor omului, precum și a drepturilor culturale și religioase ale tătarilor autohtoni și ale tuturor celorlalte minorități din Crimeea și de a respecta ordinea juridică în Crimeea;
 6. reamintește că instituțiilor și experților independenți ai OSCE, ONU și Consiliului Europei li s-a refuzat total sau parțial accesul în Peninsula Crimeea, fiind, prin urmare, împiedicați să monitorizeze situația drepturilor omului în pofida mandatelor lor de desfășurare a unor astfel de activități în Crimeea;
 7. invită autoritățile Federației Ruse și autoritățile de facto din Crimeea, care sunt obligate să respecte dreptul internațional umanitar și dreptul internațional al drepturilor omului, să acorde acces neîngrădit în Crimeea instituțiilor internaționale și experților independenți ai OSCE, Organizației Națiunilor Unite și Consiliului Europei, precum și ONG-urilor din domeniul drepturilor omului sau organelor de presă care doresc să viziteze, să evalueze și să raporteze cu privire la situația din Crimeea; invită Consiliul și SEAE să exercite presiuni asupra Rusiei în această privință; salută decizia Secretarului General al Consiliului Europei de a-l trimite pe reprezentantul său special pentru drepturile omului în Crimeea, dat fiind faptul că aceasta a fost prima vizită în urma anexării de către Rusia și se așteaptă ca vizita să furnizeze o nouă evaluare a situației de la fața locului; așteaptă cu interes constatările sale; subliniază că orice prezență internațională pe teren ar trebui să fie coordonată cu Ucraina;
 8. salută inițiativa ucraineană de înființare a unui mecanism internațional de negociere pentru restabilirea suveranității Ucrainei asupra Crimeii în cadrul formatului „Geneva plus”, care ar trebui să prevadă implicarea directă a UE; invită Rusia să lanseze negocieri cu Ucraina și alte părți pentru de-ocuparea Crimeii, să suspende embargourile în domeniul schimburilor comerciale și al energiei și să ridice starea de urgență în Crimeea;
 9. regretă piedicile cu care se confruntă liderii tătarilor ce revin în Crimeea și urmărirea lor penală, precum și presiunile crescânde și inacceptabile exercitate asupra altor membri ai Consiliului reprezentanților comunității tătare (Mejlis); deplânge, de asemenea, închiderea nejustificată a organului de presă ATR, care are o audiență semnificativă în cadrul comunității tătare din Crimeea; solicită Comisiei Europene să furnizeze asistența financiară necesară pentru a asigura funcționarea acestui organ de presă și a altora aflate în exil în Ucraina; consideră că închiderea unor școli și clase ale tătarilor din Crimeea, precum și restricțiile privind utilizarea limbii reprezintă o limitare gravă a drepturilor fundamentale ale membrilor comunității, la fel ca faptul că limba ucraineană a fost eliminată din sfera publică;
 10. solicită protejarea mediului multicultural din Crimeea și respectarea deplină a limbilor ucraineană și tătară, precum și a altor limbi minoritare și culturi distinctive;
 11. regretă măsurile administrației de facto de împiedicare a bunei funcționări a Consiliului reprezentanților comunității tătare din Crimeea (Mejlis), cel mai înalt organ executiv și reprezentativ al tătarilor din Crimeea, cum ar fi închiderea sediului său și confiscarea unora dintre proprietățile sale, precum și alte acte de intimidare;
 12. condamnă actele periodice de reprimare a mass-mediei și jurnaliștilor independenți, precum și a militanților societății civile din Crimeea; deplânge acordarea forțată de pașapoarte rusești cetățenilor ucraineni din Crimeea de către Federația Rusă; condamnă, de asemenea, practica autorităților de facto de a impune cetățenia rusă locuitorilor din Crimeea;
 13. își reiterează sprijinul față de decizia UE de a interzice importurile care provin din Crimeea, cu excepția cazului în care acestea sunt însoțite de un certificat de origine din partea autorităților ucrainene, precum și față de măsurile de restricționare a exportului anumitor produse și tehnologii, a investițiilor, a schimburilor comerciale și a serviciilor în Crimeea; invită Consiliul să aplice în continuare aceste sancțiuni până la reintegrarea deplină a Crimeii în ordinea juridică a Ucrainei;
 14. solicită Federației Ruse să ancheteze toate cazurile de torturare a deținuților reținuți în mod ilegal în Crimeea, să elibereze deținuți cum ar fi Oleg Sențov și Oleksandr Kolcenko, precum și Ahtem Cigoz, vicepreședintele Mejlis, Mustafa Deghermengi și Ali Asanov, care au fost arestați în Crimeea pentru proteste pașnice împotriva ocupației, și să garanteze întoarcerea lor în condiții de siguranță în Ucraina; îndeamnă Federația Rusă să pună capăt urmăririi penale motivate politic a disidenților și a militanților civici; condamnă transferarea lor ulterioară în Rusia și acordarea forțată a cetățeniei ruse;
 15. condamnă militarizarea Peninsulei Crimeea, care are un impact negativ semnificativ asupra vieții economice și sociale, precum și amenințările Rusiei de a desfășura arme nucleare în Crimeea, ceea ce reprezintă o amenințare semnificativă la adresa securității regionale, europene și mondiale; își reiterează apelul la retragerea tuturor forțelor ruse din Crimeea și din estul Ucrainei;
 16. subliniază că cooperarea economică, precum și furnizarea de bunuri și servicii între Ucraina și Peninsula Crimeea, ocupată temporar, ar trebui să se desfășoare în cadrul juridic al Ucrainei și să fie respectate de toate părțile, evitând astfel orice consecință negativă pentru locuitorii Crimeii; în caz de nerespectare a unui asemenea comportament, invită autoritățile să investigheze astfel de încălcări și să le pună capăt;
 17. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la situația persoanelor LGBTI din Crimeea, care s-a înrăutățit semnificativ în urma anexării ruse, precum și la acțiunile represive și amenințările autorităților de facto și ale grupărilor paramilitare;
 18. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție VP/ÎR, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Președintelui, Guvernului și Parlamentului Ucrainei, Consiliului Europei, OSCE, Președintelui, Guvernului și Parlamentului Federației Ruse, precum și Consiliului reprezentanților comunității tătare din Crimeea (Mejlis).

Textul integral al rezoluției adoptate de Parlamentul European poate fi citit aici.

Citeste si...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.