Lansare de carte: „Comunitatea musulmană din Dobrogea – Pagini de cultură şi civilizaţie”

Cu puțin timp înaintea Zilei Minorităţilor Naţionale, profesor universitar dr. Ibram Nuredin lansează un nou volum dedicat comunităţii turce, intitulat „Comunitatea musulmană din Dobrogea – Pagini de cultură şi civilizaţie”. Cartea a fost publicată la editura Ex Ponto cu sprijinul financiar al Uniunii Democrate Turce din România.

Aşa cum mărturiseşte autorul în prefaţă, „cartea, scrisă cu dragoste, cu obiectivitate, cu multă trudă şi acribie ştiinţifică este rezultatul unor îndelungi şi fructoase cercetări de arhivă istorică, al unor lecturi memorialistice şi literare, al vizualizarii unor creaţii de artă plastică, al bucuriei şi emoţiei întâlnirii cu elemente ale civilizaţiei materiale şi culturii spirituale a turcilor şi tătarilor din acest colţ de ţară românească, Dobrogea.”

Ibram Nuredin valorifică în cartea sa informaţii din lucrări precum: „Dobrogea în pragul veacului al XIX-lea scrisă, de geograful Ionescu M. Dobrogeanu, „Din Istoria Turcilor dobrogeni” scrisă de Mehmet Ali Ekrem, dar şi informații obținute de la Direcţia Generală a Arhivelor Statului sau din rapoartele prefecţilor Scarlat Vârnav şi N.T. Negulescu privind situaţia generală a judeţului Constanţa.

„Comuniatea musulamană din Dobrogea” este structurată pe cinci capitole referitoare la: Populaţia musulmană din Dobrogea, Învăţământul în limba maternă, Viaţa religioasă, Viaţa comunităţii musulmane reflectată în arhive şi în alte izvoare documentare şi Arhiva personală.

Aşa cum susţine şi autorul, cartea este un argument pro-identitate. „Paginile despre învăţământ în limba maternă şi despre practica religiei islamice mărturisesc identitatea unei comunităţi care din voia destinului istoric de peste opt secole s-a aşezat în acest colţ de ţară, Dobrogea noastră, a strămoşilor şi urmaşilor noştri”.

Volumul va fi lansat miercuri, 14 decembrie, la Sala „Remus Opreanu” a Instituției Prefectului, în cadrul manifestărilor culturale organizate de U.D.T.R. cu prilejul Zilei Minorităţilor Naţionale, sărbătorită în fiecare an la 18 decembrie.

Citeste si...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.