Comunicarea şi Muzica vor fi studiate la clasa pregătitoare și în limba turcă

Vildan Bormambet

După cum a declarat inspectorul de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prof. Vildan Bormambet, disciplinele Comunicare, dar şi Muzică şi Mişcare vor fi studiate conform programei şcolare în limba maternă, turcă, începând din toamna acestui an, la clasa pregătitoare. Potrivit planului de învăţământ actual, disciplina Comunicare în limba turcă maternă se înscrie în aria curiculară Limbă şi Comunicare, din care mai fac parte Limba maternă, Limba modernă şi opţionalele şi îi sunt alocate 4-6 ore pe săptămână.

Inspectorul de specialitate prof. Vildan Bormambet a mai precizat că „în elaborarea programei, specialiştii au avut în vedere particularităţile de vârstă ale elevilor, dar şi faptul că prima experienţă de învăţare a comunicării în context şcolar ar trebui să fie semnificativă,motivantă şi plină de bucurie.” Disciplina Muzică în limba maternă şi mişcare, conform  planului cadru de învăţământ va fi studiată o oră sau două pe săptămână fiind inclusă în aria curiculară Arte şi Tehnologii. Programa acestei discipline se concentrează în principal pe dezvoltatrea gândirii şi pe dezvoltarea abilităţilor de comunicare muzicală şi corporală.

Limba maternă turcă se studiază în instituţiile de învaţământ din România, în special în Doborogea, acolo unde învaţă etnici turci şi tătari.

Citeste si...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.