Aledin Amet RMTTDB Milletvekili, Mecidiye’de Müslüman Semineri tekrar canlanmasını destekliyor

Aledin Amet

Aledin Amet

Romanya Müslüman Tatar Türklerin Demokrat Birliği Milletvekili Aledin Amet, Romanya Parlamentosunda eski müslüman medresesin yeniden yapılması ve desteklenmesi için Parlamentoda dile getirecetir Aynı zamanda  Romanya Hükümetin tarafından desteklenmesin ve kanun haline getimesine çalışmalar başlatmıştır.

RMTTDB ve Mecidiye Belediyesi ile ortaklaşa 22 ocak 2011,  tarihinde eski medresenın yeniden canlanması maksadı ile bir toplantı tertiplediler.

Toplantının birinci bőlümü eski medresenin tarihcesi ile başladı, sunum yapan tarih őğretmeni Ekrem Gafar oldu, ardından mimar Corina Lucescu, musulman seminerin 1996 da yapılan projesini tanıttı. Katılımcılar tarafından müslüman seminerin inşa ettikten sonra yararı için iki teklif edildi: Müslüman kültürü Merkezi ve Türk Dünyası kültür Merkezi .

Ilk aşmada Müftüluk tarafından ve Belediye desteği ile tapu evrakların yapılması için karar verildi,  milletvekili Aledin Amet iki Birlik maddi destekleri olsun tavsiyesinde bulundu; Mecidiye Belediye Başkani Marian Iordache, gereken kamu gerekecek  hizmetleri için destek verecegini soyledi; Başkonsolosumuz Füsun Aramaz,  maddi ve teknik acıdan desteklenmesi için Türkiye ilgili maklamlara iletilecegini bellirti ve yapılacak tüm adımların takip edeceğini belli etti.

Toplantıya tüm ilgili makamlar katıldılar. Bu sebepten eski seminari kulanılacak haline getirmek için  RMTTDB Mecidiye şubesin  baskanı Erol Murad, „Müslüman Semineri  Romanya nin tarihi mirazi olduğunu ve Tatar ve Türk toplumün őnemli kültür mirazı olduğu için bu toplantını yapılamasına karar verdik Romanya Dobruca bölgesindeki Türk-islam müesseseleri,kültür ve sanat yapıtları, Müslüman Türk kültürünün geridebıraktığı en önemli mirasıdır. Bu mirasın incelenmesi,korunması, tanıtılması ve bilgilendirilmesi, kültür mirasının korunması ve nesilden nesile aktarılması açısından oldukça önem arzetmektedir.”dedi.

Aynı zamanda hep bu sene soydaşların yardımına ve deteklerine baş vuruldu, istekli olan soydaşlarimız senelik vergilerinde 100 – 2% seminarın yeniden yapılması için bağışta bulundular.

Babadağ Medresesi, 1901 yılında Mecidiye’ye taşınmış ve eğitimi burada devamettirmiştir. Medresenin, Babadağ’dan Mecidiye’ye taşınmasında ittihad ve Terakki Cemiyeti’nin kurucusu olan Dr. ibrahim Temo’nun büyük bir rolü olmuştur. Mecidiye Seminarı, 1610 yılında Babadağ Medresesi olarak Gazi Ali Pasa’nın vasiyetnamesi üzerine kurulmuştu. Aynı zamanda medresenin masrafları Gazi Ali Pasa tarafından karşılanmıştır. Ancak daha sonraları medrese olmaktan çıkartılarak Arapça, Türkçe ve Romence derslerin okutulduğu çok programlı bir okul haline dönüştürülmüştür. 1908 yılına kadar Seminar öğrencileri gündüzlü olarak okumuşlardır. Ancak bu tarihten itibaren Seminar, artık yatılı olarak eğitim vermeye baslamıştır. Seminar mezunlarının Müslüman halkında  bıraktığı manevi etki kendisini göstermiştir. Seminar’da uzun yıllar görev yapan Romen hocalar arasında basta müdür Alexandru Alecu, Andrei  Avram (bu da müdürlük yapmıştır), Cătălin Arsenescu, Mircea Dragomirescu (uzun süre müdürlük yapmış) ve daha başkaları; Türk hocalar arasında ise, M. Demirgean (ilk müdür ve Babadağ’ın imamı), Ali Hacı Mustafa (müdür yardımcısı), Sadık H. Baca (müdür yardımcısı), Habib Hilmi, Mehmet Niyâzi, Sabri Refi, Hafız Geafer Ali, ibraim Temo, Memet C. Vahid, Gafar Mehmet gibi pek çok isim sayabiliriz. Őğrencilerin arasında: tarihci Memet Ablay, müzisiyen Sebat Hüseyin, yazar  M.Vani Yürtsever, ünlü tarihci Kemal Karpat ve başka őnemli isimler vardır.  1965 yılında da Seminar kapanmıştır. O günden itibaren bina yıkılmaya terkedilmiştir. Bügün hemen hemen kullanılamaz haldedir. 1948 Eğitim reformundan sonra Mecidiye’de bulunan Mecidiye Seminarı, yavaş yavaş tasfiye edilme sürecine sokulmuş ve 1965 yılında kapatılmıştır. O tarihten bugüne kadar geçen zaman zarfında medrese binası da bozulmaya yüz tutmuş ve bakımsızlıktan dolayı harabeye dönüsmüştür.

Citeste si...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.