”Romanya bugün müttefikimiz ve her alanda ilişkilerimizin çok iyi düzeyde olduğu bir ülkeldir”

29 Ekim tarihinin Türk milleti için anlamı nedir?

Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 88. yıldönümünü kutlamaktayız. 29 Ekim 1923 Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edildiği gündür. Balkan Savaşlarından itibaren 1912’den 1922’ye kadar Türk halkının yaşadığı uzun savaş yıllarının ardından gelen barış döneminin başlangıcını da teşkil eden bu tarih,  modern Türkiye’nin kuruluşunu simgelemektedir.

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı sonunda parçalanarak, topraklarının işgal edilmesinden sonra 1919-1922 yıllarında bağımsızlığın tekrar elde edilmesi ve ülkenin  işgalden kurtarılması için “Kurtuluş Savaşı” mücadelesi verilmiştir. 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Antlaşmasının imzalanmasıyla bağımsız bir Türkiye’nin varlığı dünya devletleri tarafından tescil edildikten sonra, 29 Ekim’de Türkiye Büyük Millet Meclisi, büyük lider Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde demokratik ve parlamenter sistemi esas alan Cumhuriyet rejimini kabul etmiştir.

Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve politik alanda kapsamlı ve köklü reformları içeren bir toplumsal dönüşüm sürecinin başlangıcıdır. Bu süreçte, Batı’nın  bilim, teknoloji ve eğitim sistemi örnek alınmış; bunları bütünleyici unsurlar olarak felsefe, kültür ve sanata özel önem verilmiştir.

 

Cumhuriyet Bayramı Köstence ve Romanya’da nasıl kutlanacaktır?

En önemli bayramlarımızdan biri olan Cumhuriyet bayramını Türkiye’nin doğusunda geçen hafta gerçekleşen terör saldırısı ve akabinde aynı bölgede  Van’da yaşanan deprem felaketi nedeniyle buruk bir şekilde karşılıyoruz. Bu nedenle bu yıl kutlamalar hem ülkede hem de yurtdışıdaki temsilciliklerimizde oldukça sade ve eğlence unsuru olmadan gerçekleştirilecek.

T.C.Bükreş Büyükelçiliği tarafından geleneksel olarak Bükreş’te Atatürk büstünü ziyaret ve çelenk konulmasıyla başlayan tören Türk Şehitliğindeki resmi törenle devam edecek ve milli gün resepsiyonuyla sona erecek.

T.C. Köstence Başkonsolosluğu olarak bu yıl Cumhuriyet bayramı vesilesiyle Türkiye-Romanya ilişkilerini ele alan konferanslar, Atatürk Fotoğrafları Sergisi ve Türk ressamlarının eserlerinin yer alacağı bir sergi düzenliyoruz. Romen akademisyenlerin yanısıra Türkiye’den Galatasaray Üniversitesinde öğretim görevlisi bir akademisyenimizin de konuk olacağı konferanslar Köstence Valiliği ve Andrei Şaguna Üniversitesinde sırasıyla 29 Ekim ve 31 Ekim 2011 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 29 Ekim günü geleneksel milli gün resepsiyonumuz düzenlenecek. Andrei Şaguna Üniversitesi’nde 31 Ekim 2011 tarihinde konferansın yanısıra Atatürk’ün 60 civarında fotoğrafı sergilenecek. “Son dönem Türk Ressamların Çağdaş Yorumları” adlı sergi ise Köstence Tarih ve Arkeoloji Müzesi’nde 2 Kasım 2011 tarihinde açılarak 25 Kasım gününe kadar devam edecek.

 

Romanya ve Türkiye kültürel ve özellikle dini açıdan oldukça farklı ülkeler ve tarih de  belirli bir noktaya kadar anlaşmak için pek olumlu olmadı. Şimdi ise ilişkileri her alanda geliştirme gayretinde olan, birbirine çok yakın iki ülkeyiz. Ülkelerimizi gittikçe birbirine yakınlaştıran husus nedir ve iki ülke arasında ilişkilerin geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Romanya Balkan coğrafyasını paylaştığımız, Karadeniz’de komşu olduğumuz, köklü ilişkilere sahip bulunduğumuz bir ülkedir. Ortak bir tarihi paylaşmış olmayı olumsuz bir unsur olarak değil ortak bir kültür paydasına sahip olma açısından olumlu değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Romence’de kullanılmakta olan Türkçe kelimeler, bazı adet ve bayramların birbirine benzerliği, Türk ve Romen mutfağındaki ortak yemekler ortak kültüre örnek olarak verilebilir.Romen halkının Türk halkına karşı son derece olumlu bakış açısı ve sıcak yaklaşımı da ortak geçmişin birbirini tanıma ve hoşgörü ortamı yarattığı şeklinde yorumlanmalıdır.

Romanya bugün müttefikimiz ve her alanda ilişkilerimizin çok iyi düzeyde olduğu bir ülkeldir. Romanya ile Türkiye arasında ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkartma yönünde her iki tarafta da irade mevcut olup bu konuda çalışmalar Dışişleri Bakanlıkları arasında sürmektedir. Stratejik ortaklığın gerçekleşmesi her alanda çok boyutlu işbirliğine imkan verecektir.

Romanya’da asırlardır yerleşik olan, diğer azınlıklarla uyum içinde ve Romen halkına entegre olmuş şekilde yaşamakla birlikte kültürel kimliklerini, adet ve geleneklerini koruyan Türk-Tatar soydaşlarımız da kuşkusuz iki ülke arasında önemli bir dostluk köprüsü vazifesi görmektedirler.

Öte yandan, Romanya’daki vatandaşlarımız ve özellikle işadamlarımız Romanya ile tarihten gelen köklü ve güçlü ilişkilerimizin ekonomik ve sosyal boyutuna önemli katkı sağlamaktadır.

Romanya’da birçok alanda faaliyet gösteren işadamlarımız sayesinde bugün Türkiye Romanya’nın Balkanlar ve Ortadoğu’daki en büyük ticari ortağı haline gelmiştir.

Romanya’da uzun süredir bulunan ve yerel çalışma şartlarına uyum sağlamış olan işadamlarımız ekonomik ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi bakımından önemli rol oynamaktadır.

 

Türk-Romen ilişkilerinin sağlamlaştırılmasında öncelikli olan müşterek ilgi alanı nedir?

Bu soruyu Başkonsolosluğumuzun görev çevresini içine alan Dobruca bölgesi özelinde ele alırsak, Türk-Romen ilişkilerindeki müşterek ilgi alanını hiç şüphesiz asırlardır bu topraklarda yaşayan soydaşlarımız oluşturmaktadır. Başkonsolosluğumuzun soydaşlarımıza yönelik az önce bahsettiğim faaliyetleri Romanya’daki Türk-Tatar toplumunun dil, kültür ve geleneklerinin korunmasının yanısıra  soydaşlarımızın sadık Romen vatandaşları olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine de katkıda bulunmasını sağlamaktadır. Bugün Romen yetkililerce, soydaşlarımızın, diğer azınlıklarla birlikte etnik, kültürel ve dini özelliklerini koruyup yaşatmalarına ve Romen yasalarında kayıtlı haklarını serbestçe kullanmalarına imkan verilmesinin iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlamlaştırılmasına önemli ölçüde katkı sağladığını söylemek mümkündür. Dobruca bölgesinde varlığını sürdüren uyum içinde yaşama ve hoşgörü ortamı hiç şüphesiz soydaşlarımızın Türkiye ile Romanya arasındaki bağları daha güçlü kılmalarına imkan  sağlamaktadır.

Citeste si...

Un raspuns

  1. umiran says:

    Dna Fusun este una din personalitatiile de vaza ale udttmr a facut foarte multe pt uniune ne-a ajutat financiar, ne-a ajutat sa ne organizam dar din pacate acum avem probleme cu uni lideri care au furat din bani uniuni si de 3 zile suntem verificati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.